Vilken tjänst letar du efter?

Bred kompetens och skickliga installatörer gör att du kan få hjälp med installation, felsökning och reparation inom el, tele, fiber och datanätverk. Allt levereras med service och garanti. 

Elinstallation

Elinstallationer vid nybyggnation, ombyggnad av sjukhus, kontors- och affärslokaler samt offentliga miljöer är några exempel på uppdrag vi har stor erfarenhet av. Precis som installationsuppdrag vid nybyggnation av lägenheter, hus och olika renoveringsprojekt.

Data

När du vill installera ett nytt datanätverk eller behöver bygga ut kapacitet och bandbredd. Hos oss får du ett nätverk som är certifierat och en leverantör som garanterat ger snabb och exakt hjälp vid felsökning.

Fiber

Skapa smarta lösningar och dra in fiber och accesspunkter som optimerar för användare och för nätverket. Vi har erfarenhet av fiberindragning i bostadsrättföreningar såväl som vid husbyggen och till företag.

Tele

Larm-, signal- och passage-system som är logiska, pålitliga och smarta. Hos oss hittar du erfarenhet och kunskap från företag, myndigheter, omsorg och offentlig verksamhet. Vi hjälper till med både service och installation samt reparationer.