Integritetspolicy

När du väljer ACDC Elektro AB ska du alltid vara trygg med hur dina personuppgifter blir behandlade. Här kan du läsa som hur och varför dina uppgifter behandlas, och har du några frågor kring detta är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.

Varför och med vilket lagligt stöd behandlar vi dina personuppgifter?

I huvudsak behandlar vi endast de personuppgifterna som krävs för att lämna en prisuppgift eller fullfölja vårt uppdrag eller våra avtal.  Exempelvis behöver vi kontaktuppgifter till dig som kund, uppgifter för att ställa ut en faktura, information om uppdraget och adressen där uppdraget ska utföras.
 
Vi kommer även att behandla den information du uppger när du väljer att kontakta oss via e-post eller via webbformulär på vår hemsida.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras som utgångspunkt endast av ACDC Elektro AB. Men i vissa fall krävs det att vi lämnar vidare delar av dina uppgifter till tredje part för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig. Det kan exempel handla om när underleverantörer till oss behöver adressuppgifter, men också om ROT-ansökningar hos Skatteverket.
 
Dina personuppgifter lagras i våra IT-system där våra IT-leverantörer behandlar dina uppgifter på uppdrag utav oss. Våra system är rättighetsstyrda för att anställda hos ACDC Elektro AB endast ska ha tillgång till den information de behöver för att utöva sin yrkesroll.

Hur länge lagras dina uppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge de behövs för att uppfylla det syfte som ligger till grund för behandlingen. De kan även komma att sparas längre för att uppfylla lagar, förordningar eller myndighetsbeslut.

Mer om dina rättigheter

Om du i någon hänseende lämnat samtycke till lagring av personuppgifter har du alltid rätten att återkalla detta samtycke.
Du har rätt att begära tillgång till dina egna personuppgifter via ett registerutdrag.
Du har rätten att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Dock med undantag för de uppgifter vi via lag är skyldiga att fortsatt bibehålla.
Du kan läsa mer om dina rättigheter på www.datainspektionen.se
Vill du veta mer om hur dina personuppgifter behandlas hos oss, vänder du dig till vår dataskyddssamordnare som finns på följande adress:
 
ACDC Elektro AB
Kungsgatan 98
63221 Eskilstuna
info@acdcelektro.se
016 - 542 86 43

Har du frågor om personuppgifter?

Vill du veta mer om hur dina personuppgifter behandlas hos oss, vänder du dig till vår dataskydds-samordnare. Välkommen att kontakta:

E-post: info@acdcelektro.se
Telefon: 016 - 542 86 43