Välkommen till

ElektrikerElektriker
Elektriker
ACDC Elektro AB

Elektriker i Eskilstuna, Arboga och Stockholm

Om ACDC Elektro AB

Affärsidé

ACDC Elektro AB skall vara ett privatägt bolag, som på stabil grund, är en trygg arbetsplats med motiverade och kompetenta medarbetare, som alltid  genererar kvalitet och effektivitet för våra affärsrelationer.

Organisation

Vi skall ha en organisation där beslutsvägarna är korta och samtliga medarbetare har en aktiv roll i företaget, alltifrån förfrågan till utförande.

Medarbetarna är företagets kapital, och genom kontinuerlig utbildning, kan vi använda den senaste tekniken, till gagn både för oss själva och våra kunder.

Därigenom skapas en engagerad och ansvarstagande personal som är våra främsta marknadsförare och ambassadörer.

Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

ACDC Elektro AB infriar kundernas krav genom tillförlitlighet och felfritt utförande. Personalens engagemang skall tillvaratas och genom ständiga förbättringar leda till ökad effektivitet samt fördjupande och långsiktiga kundrelationer.

Vi arbetar med EIO-Q ledningssystem, som är ett ISO 9001 och ISO 14000 baserat system. 

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete skall ha sin grund i kretsloppstanken och bidra till en varaktig och hållbar samhällsutveckling med hänsyn till kommande generationer.

ACDC Elektro AB skall följa tillämpliga lagar och andra miljökrav samt kontinuerligt minska miljöpåverkan.
Detta skall ske genom systematiskt arbete där varje medarbetare skall förstå konsekvenserna av sitt handlande.

Arbetsmiljöpolicy

Vår personal skall känna sig trygga och trivas i företaget samtidigt förstå företagets mål och engagemang. God psykisk och fysisk miljö skall eftersträvas och säkerhetstänk är centralt för oss.
Utbildning och personalbefrämjande insatser är viktiga delar i vår verksamhet.

Press

Här kan ni läsa om ACDC förekomster i press sammanhang.

Läs om ACDC Elektro i eio Aktuellt nr 5 2012.

Klicka här för att läsa hela artikeln!